Klimaændring

Det er gået op for de fleste, at vejret også i Danmark har ændret sig. Vejret opfører sig ikke som det gjorde engang. Det vidner de talrige oversvømmlser i de senere år om. Det så vi seneste i voldsom grad den 2. juli 2011, hvor store dele af Københavns centrum lå under vand.

Fra udlandet ser vi tørke, oversvømmelser og en natur under pres, hvor spørgsmålet om eksempelvis havets evne til at brødføde fisk og pattedyr ikke nødvendigvis besvares med et "ja".

FN's klimapanel IPCC udgave i 2007 den hidtil stærkeste samling af indicier på at en klimaændring er ved at finde sted. CO2 indholdet i atmosfæren har ikke de seneste 400.000 år været højere og det bør overalt give anledning til bekymring

Men hvad er det, der ligger bag disse forandringer vi ser, og ikke mindst hvad er risikoen for fremtiden – for vores børn og børnebørn?

Hvad sker der med vejret både her i Danmark og i udlandet.
Spørgsmålene er mange og jeg vil give svar på de fleste.

Foredraget giver derfor et letforståeligt indblik i den komplicerede debat om klimaets tilstand - en debat, som har været temmelig faværende siden det katastrofale topmøde i Københvan december 2009.

Foredraget er velegnet til både skoler, gymnasier, foreninger af alle slags - for vi vil alle blive påvirket af forandringerne i de kommende år.


Den globale temperatur er steget støt siden 1970'erne. Alt tyder på, at den meneskeskabte drivhuseffekt er den største bidragsyder, men hele klimasystemet er kompliceret, så der er også andre forhold, som bør tages i betragtning. Fælles for disse andre forhold er blot, at de kommer udefra, og dem kan vi ikke gøre noget ved - i modsætning til drivhuseffekten.

© Jesper Theilgaard 2013